Az iskolai könyvtárterem használatának szabályai

Az iskola könyvtárterme nem egyszerűen egy terem a többi közül.

Itt az oktatáshoz nélkülözhetetlen könyvek, hangzó és videó anyagok vannak elhelyezve. Ezek védelme és használata különös gondot igényel, mert az esetleges károk pótlása akár meg is haladhatja az iskola anyagi lehetőségeit. Túl az anyagi felelősségen az információ-hordozók speciális elrendezése is veszélybe kerülhet szakszerűtlen beavatkozás esetén. A rossz helyre visszatett könyv, dvd vagy lemez a legközelebbi leltározásig gyakorlatilag elveszett.

 

Mindezeket figyelembe véve a könyvtárterem használati szabályai a következők:

  1. Tanuló a teremben tanár tudta nélkül egyedül nem tartózkodhat. Az a kolléga, aki beengedte, egyben felelősséget is vállalt érte. Ebből következik az is, hogy a könyvtáros tanárral történő előzetes egyeztetés után nem csak könyvtári időben és könyvtári céllal vehető igénybe a terem.
  2. A terembe csak jegyzetpapír és íróeszköz vihető be, táska, kabát nem. Ezeket az előtérben kell elhelyezni.
  3. A könyvtárban étkezni, szemetelni szigorúan tilos.
  4. Aki utoljára hagyja el a termet, gondoskodjon az ablakok alapos bezárásáról, a székek és az asztalok rendjének visszaállításáról valamint a villany leoltásáról.
  5. A polcról levett könyveket az olvasók ne tegyék vissza, hanem az asztalon kell hagyni.
  6. Az elektronikus berendezéseket (számítógép stb.) csak felnőtt, illetve az ő jelenlétében az általa megbízott tanuló kezelheti.
  7. Könyvet vagy egyéb információ-hordozót a könyvtáros tanár tudta nélkül a teremből kivinni nem szabad.

 

A terem rendjét biztosító szabályok betartása mindenkire nézve kötelező.